11 Februari 2021 16:09

Dikirim dengan hormat untuk diketahui.

Demikian agar maklum dan terima kasih

Lampiran: