02 Maret 2020 19:56

Dikirim dengan hormat untuk diketahui.

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Lampiran: