11 Februari 2020 14:32

Dikirim dengan hormat untuk diketahui.

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Lampiran: