30 Januari 2020 13:36

Dikirim dengan hormat untuk diketahui.

Demikian agar maklum dan terima kasih

Lampiran: