30 Januari 2020 13:35

Dikirim dengan hormat untuk diketahui.

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Lampiran: