27 Desember 2019 13:44

Dikirim dengan hormat untuk diketahui.

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Lampiran: