22 Agustus 2019 10:47

 Dikirim dengan hormat untuk diketahui.

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Lampiran: