11 April 2018 15:08

Dikirim dengan hormat untuk diketahui. Demikian agar maklum dan
terima kasih.

Lampiran: