11 April 2018 15:06

Dikirim dengan hormat untuk diketahui.Demikian agar maklum dan
terima kasih.

Lampiran: